Tietosuojaseloste – Brändiseminaari

1. Rekisterinpitäjä

Viiliäisen Mainos Oy
Y-tunnus 3244750-1
Kuopio 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

info@brandiseminaari.fi

3. Rekisterin nimi

Brändiseminaarin osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään järjestettäessä Brändiseminaaria. Henkilö- ja yhteystietoja käytetään vain tapahtumasta viestimiseen sekä seminaarin toimivuuden ja osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi. Saatamme myös kysyä seminaariin liittyvää palautetta erillisellä kyselyillä tapahtuman kehittämiseksi.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Tapahtumien yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tilaisuuden järjestämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka liittyy tapahtuman ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseen sekä tilojen ja omaisuuden suojaamiseen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt.

7. Rekisterin tietosisältö

Tapahtumaan osallistuva henkilö antaa seminaarin järjestäjien käyttöön vähintään nimensä ja sähköpostiosoitteensa ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumasta riippuen saatamme kysyä myös muita yhteystietoja sekä erikoisruokavalion.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimii käyttäjä itse.

9. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan heti kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta, viimeistään kahden vuoden päästä tilaisuuden jälkeen.

 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolelle. Jos tapahtuman järjestämiseen osallistuu ulkopuolinen kumppanitaho, tiedot saatetaan luovuttaa. Ulkopuolinen kumppani sitoutuu pitämään tiedot salassa eikä tule käyttämään tietoja mihinkään omiin tarkoituksiinsa ja poistaa tiedot heti kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

11. Tietojen siirrot EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Tietojen suojauksen periaatteet

Viiliäisen Mainos oy vastaa rekisterinpitäjänä, että tietoja käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtii tapahtumatietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Ilmoittautuneiden tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan ne henkilöt, jotka osallistuvat tapahtuman järjestämiseen. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

13. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen

  • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa

 

14. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka

Tietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa.